Разпределения

Разпределение 1-ви етаж

Кота +0-00ОБЩА ПЛОЩ

965 m2

НА 2 НИВА

един етаж - две нива


НАЕМНА ЦЕНА

€10/m2

ТАКСА ПОДДРЪЖКА

€2/m2


Чертеж ненаети площи
etaj_1_nivo_1-minetaj_1_nivo_2-min
Разпределение 2-ри етаж

Кота +2-40ОФИСИ

248.3 m2

ЗАЛИ

139,6 m2


ЛАБОРАТОРИЯ

7.9 m2

ТЕХ. ПОМЕЩЕНИЕ

12.9 m2


Разпределение 3-ти етаж

Кота +6-00ОФИСИ

1005.7 m2

КАФЕ ЗОНА

65,2 m2


ФИНАНСИ

77.3 m2

КОРП. КЛИЕНТИ

59.6 m2