Разпределения

Разпределение офис ниво 1

Кота -1-20ОБЩА ПЛОЩ

524 m2

ОФИС НА

ниво 1 в шоурум


НАЕМНА ЦЕНА

отдаден

ТАКСА ПОДДРЪЖКА

€2/m2


Разпределение офис ниво 2

Кота +2-40ОБЩА ПЛОЩ

525 m2

ОФИС НА

ниво 2 в шоурум


НАЕМНА ЦЕНА

отдаден

ТАКСА ПОДДРЪЖКА

€2/m2


Разпределение офис ниво 1

Кота +0-00ОБЩА ПЛОЩ

965 m2

НА 2 НИВА

един етаж - две нива


НАЕМНА ЦЕНА

€10/m2

ТАКСА ПОДДРЪЖКА

€2/m2


Чертеж ненаети площи
etaj_1_nivo_1-minetaj_1_nivo_2-min
Разпределение 3-ти етаж

Кота +6-00ОФИСИ

1005.7 m2

КАФЕ ЗОНА

65,2 m2


ФИНАНСИ

77.3 m2

КОРП. КЛИЕНТИ

59.6 m2